Izgubljeni materijali

Kada se nastavnik osloni na nekog drugog radi čuvanja ili arhiviranja njegovih ili školskih podataka na školskom računaru ili nekom drugom mediju, mnogi se pojaviti brojni problemi:

  • multimedijalni sadržaji koji propadaju školi ili predavačpu nisu više u istom folderu na školskom računaru
  • ponekad su nekim datotekama ili folderima promenjena imena
  • ili su čak i obrisani!

Zašto da gubimo sadržaj?

Kao pravi profesionalac, svaki nastavnik mora uvek eraditi bekap. Ako nije već kasno, nastavnik bi isti fajl ili folder morao nositi i na USB memoriji. Tekstovi, fotografije, tabele, zvučne i video datoteke će uvek biti uz njih. Tako će predavači biti zadovoljni. Ali ne zadugo.