Trošenje papira

Iako svi znaju da je informaciju lakše pronaći u računaru nego u knjizi, pipirnom uputstvu ili svesci, oni se i dalje veoma malo koriste za pripremanje predavanja. Predavači za svako predavanje pišu gomilu podataka kao što su:

 

  • datum i vreme,
  • škola,
  • razred,
  • odeljenje,
  • kurs,
  • nastavni plan i nastavna jedinica,
  • učiteljske i đačke aktivnosti,
  • zadaci i ciljevi,
  • korelacija sa drugim predmetima
  • itd.

Najvažniji je sadržaj. Predavači zabeleže sve aktivnosti, od prvog do poslednjeg minuta, kao i sve datoteke koje su mu potrebne. Neke datoteke su u folderima, neke na CD-ROMu, a neke su preuzete (download) sa Interneta.

Tokom pripreme, predavači ne moraju da unesu samo ime datoteka, već i objašnjenja za učenike. Šta će se desiti ako se neke stavke promene za narednu godinu, ili čak za naredno predavanje, ili drugu vrstu škole? Šta ako mora da se promeni samo nekoliko reči, ili nekoliko slova, a ipak mora da se popuni kompletno nova forma? Zar nije bolje da se kompletne pripreme urade na računaru?

Da li vam zaista trebaju papirne pripreme?