Oživite knjige!

Da knjige budu interesantne i "žive" MyBookMachine Editor ne pruža samo unos teksta, fotografija, skoro svih vrsta datoteka, i video i audio integraciju. On omogućava i povezivanje (link) slika sa akcijama, što znači da klik na sliku otvara na primer YouTube video ili Wordov dokument koji je povezan sa određenim pitanjem ili možda startuje interaktivne vežbe u programima MasterTool, GeoGebra, HotPotatoes itd. (koje učenici moraju rešiti koristeći besplatne plejere pomenutih programa). U knjizi koju koju čitate u MyBookMachine Playereru pronaćićete sve te integrisane medije ili linkovane objekte - i onda ćete zaključiti da su knjige zaista ŽIVE.

More in this category: MBM u obrazovanju »