MBM u proizvodnji, uslugama i zabavi

Ko može koristiti MBM Editor?

Svi

Arhitekte i advokatimenadžeri novinaripreduzetnici i zanatlije - svi mogu sačuvati podatke i važne datotekama bez obzira o kom se poslu/događaju/projektu/proizvodu radi u samo jednoj MBKX datoteci. Ne zaboravite da ih, ako vi to želite, može otvoriti samo određeni korisnik ili samo vi.

Da bi se virtuelna knjiga mogla pročitati io na drugim uređajima

  • tokom predavanja (učitelji ili učenici)
  • ili prezentacija (biznisumetnostinženjersko projektovanjekuvanje itd)

knjiga mora biti sačuvana

  • na prenostnom uređaju - USB stiku, CD-ROM-u, DVD-u ili tvrdom disku,
  • serveru,
  • Cloud-u,
  • virtualnim diskovima na Internetu,

ili poslata e-mail-om.