Sačuvajte, organizujte, prezentirajte, pa čak i drugima prosledite svoje podatke

Zašto gubite vreme i novac i neplanski trošite IT resurse, papir i nerve? Zašto ne čuvate i prezentirate podatke na novi način? Zašto ih ne razmenite MBM interaktivnim multimedijalnim knjigama? One će vam uštedeti i nerve i vreme i novac!

Zašto MBM

Zašto MBM

Testirajte naš MBM Editor i Player za Windows! Probajte naše plejere u svim brauzerima. Preuzmite i isprobajte naše besplatne plejere ze Android i iOS (iPad) tablete! Otvorite neke od besplatnih knjiga na našim Cloudima i testirajte funkcije naših programa. I onda ćete uvideti zašto bi bilo lepo koristiti My Book Machine. 

Da knjige budu interesantne i "žive" MyBookMachine Editor ne pruža samo unos teksta, fotografija, skoro svih vrsta datoteka, i video i audio integraciju. On omogućava i povezivanje (link) slika sa akcijama, što znači da klik na sliku otvara na primer YouTube video ili Wordov dokument koji je povezan sa određenim pitanjem ili možda startuje interaktivne vežbe u programima MasterTool, GeoGebra, HotPotatoes itd. (koje učenici moraju rešiti koristeći besplatne plejere pomenutih programa). U knjizi koju koju čitate u MyBookMachine Playereru pronaćićete sve te integrisane medije ili linkovane objekte - i onda ćete zaključiti da su knjige zaista ŽIVE.

Da li želite da vam predavanja budu jedinstvena, dinamična i interesantna?

MyBookMachine je odgovor za te potrebe i može vam pomoći u implementaciji! 

Bez obzira da li radite sami ili zajedno sa svojim učenicima, sa MyBookMachine možete kreirati žive digitalne knjige, nastavne materijale, radne sveske ili elektronske brošure: od interaktivnih učeničkih vežbanki, multimedijalni školskog godišnjaka, knjige samo za vašu upotrebu, studentski radovi, dinamične prezentacije ili elektronske lekcije .

Ko može koristiti MBM Editor?

Svi

Arhitekte i advokatimenadžeri novinaripreduzetnici i zanatlije - svi mogu sačuvati podatke i važne datotekama bez obzira o kom se poslu/događaju/projektu/proizvodu radi u samo jednoj MBKX datoteci. Ne zaboravite da ih, ako vi to želite, može otvoriti samo određeni korisnik ili samo vi.

Priprenma predavanja se decenijama nije promenila. Svaki predavač mora da radi iste stvari. Svaki dan! Svake godine! Pripreme teku otprilike ovako:

Kada se nastavnik osloni na nekog drugog radi čuvanja ili arhiviranja njegovih ili školskih podataka na školskom računaru ili nekom drugom mediju, mnogi se pojaviti brojni problemi:

Ako želite modernizovati predavanja, najmanje što morate znati je rad na računaru. Rad sa Power Pointom vas svrstava u moderne i trendi predavače, ali to i dalje ne znači da vam računar štedi vreme. A vreme je novac. Ili bolje da kažemo - vreme je dodatno znanje.

Iako svi znaju da je informaciju lakše pronaći u računaru nego u knjizi, pipirnom uputstvu ili svesci, oni se i dalje veoma malo koriste za pripremanje predavanja. Predavači za svako predavanje pišu gomilu podataka kao što su:

Da bi sačuvao podatke na sigurnom, svaki predavač će napraviti sopstveni folder na školskom računaru. Ipak to će verovatno biti isti fajlovi u različitim folderima. Zbog toga će za nekoliko meseci svi računari biti preplavljeni istim multimedijalnim datotekama kojii će usporiti ili totalno zakočiti rad računara.

U zavisnosti kako koriste računar, predavače možemo podeliti u tri glavne grupe:

  1. Učitelie koji ne koriste računare
  2. Tipične korisnike računara
  3. Ekspertni računarski korisnici