MBM knjige imaju dva formata: MBK i MBKX

MBM tip

MBK tip datoteke je za lokalnu / kućnu upotrebu.

Zašto imamo dva slična tipa datoteka? Pogledajmo kako predavači planiraju predavanju. Oni imaju mnogo multimedijalnih datoteka na svojim računarima.

Na primer, nakon unosta osnovnih informacija za novo predavanje (ime lekcije, školu, razred, nastavnu jedinicu i temu, aktivnosti učenika, literaturu, listu aktivnosti sa trajanjima u minutima), predavači će za predavanje "prikačiti" eksterne datoteke za svaku aktivnost (slike, filmove, audio zapise, testove, Word, Excel, PDF datoteke itd). Nakon završetka pripreme, kompletan plan se može zapamtiti u nekoj vrsti indeksne datoteke - knjigu koja ima ekstenzij, odnosno tip MBK.

Ovaj indeks imaće sve tekstove, ali bez prikačenih multimedijalnih datoteka - MBK tip datoteke u sebi sadrži samo putanje ka spoljnim datotekama, odnosno kako se zovu datoteke i u kojim su folderima. Ali u MBK knjizi, spoljne datoteke nisu u njoj.

Zašto smo rekli da su MBK za internu upotrebu? Kada autor zapamti MBK knjigu uvek može čitati u svom MBM Editoru/Playeru. Knjiga će znati da "ugradi" sve multimedijalne datoteke sa lokalnog računara u ovako skrojene virtuelne stranice. Međutim, ovako zapamćene knjige radiće isključivo na lokalnom računaru, jer su knjizi odvojene multimedijalne datoteke na dohvat ruke, na istom računaru, pa nema potrebu da ih ugradi i u samu knjigu.

Možemo reći da je MBK samo skelet knjige, dok je MBKX kompletno telo.

Skelet (knjiga u MBK format) skoro nikada nije veća od 1 MB, dok eksterne multimedijalne datoteke mogu biti mnogo veće - npr. 1 minut filma može biti veličine preko 10 MB. Ako autor u knjigu "prikači" 5 filmova i 3 audio zapisa, ta knjiga može biti veličine i 100 MB.

Ne zaboravite da autori (predavači) mogu koristiti iste multimedijalne datoteke u više knjiga. Tako, ako predavač svaku knjigu zapamti u spakovanom MBKX formatu, ovi veći tipovi knjiga će zauzeti i veći prostor na disku računara.

MBKX tip

Zato, ako ne želite da razmenite knjige, odnosno da ih kopirate na neki drugi računar, firmin server ili MBM Oblak, još uvek nemate potrebe da knjige pamtite u spakovanom MBKX formatu. Međutim, ako želite kasnije da obrišete prikačene datoteke, onda prvo zapamtite knjigu u MBKX tipu (spakujte je) koja će sve medije zapamtiti u sebi. I tek onda možete da obrišete datoteke koje ste ubacili u knjigu.

MBKX tip je za školsku upotrebu ili razmenu knjiga.
Ima sličnu strukturu kao MBK tip, ali se može reći da je MBK samo delić velikog MBKX tipa datoteke.

Kada predavač želi da ponese knjigu u školu, on mora u MBM Editoru otvoriti željenu MBK knjigu i kliknuti na dugme "Pakovanje". Ovim klikom svi tekstovi, sve slike, sve multimedijalne datoteke, u stvari sve datoteke koje su povezane sa knjigom, biće spakovane u samo jednu MBKX knjigu - kao da ste spakovali sve datoteke u jednu ZIP datoteku. Tek nakon pakovanja, predavač može da kopira knjigu na flash memoriju ili CD-ROM, da je pošalje mailom ili da je "podigne" na oblak.

Nakon toga, učitelj na školskom računaru otvara MBKX datoteku u MBM Editoru (ako je doneo na CD-ROM-u, flash memoriji, poslao mailom), ili u Internet brauzeru otvara knjigu sa Oblaka ili školskog Internet servera. U slučaju da je podigao MBKX knjigu na MBM Internet Oblak, predavač može njen link proslediti i učenicima, koji je onda mogu otvoriti i na svojim računarima, tabletima ili telefonima.

Ista knjiga u MBKX formatu može biti ažurirana od strane drugih predavača, što naravno zavisi da li to autor dozvoljava. Ovako se napravljene knjige mogu besplatno razmenjivati (čitati i/ili ispravljati), ali i naplaćivati njihova upotreba, što sve zavisi od autora knjige. 

Da zaključimo:

  • za upotrebu na isključivo svom računaru, pamtite knjige u MBK tipu datoteke
  • ako želite da razmenite knjige na bilo koji način (kopirate na drugi računar ili postavite na Internet), morate ih zapamtiti, odnosno spakovati, u MBKX formatu.
  • suprotno od pakovanja (pretvaranje MBK u MBKX), knjige se mogu i raspakovati (MBKX u MBK) na njene sastavne delove (MBK knjigu i ostale "prikačene" datoteke)
  • Da li ćete moći da čitate, editujete ili raspakujete knjige zavisi od toga da li su one slobodne za upotrebu, ili da li znate potrebne lozinke ugrađene u samoj knjizi.