Intelova preporuka

Intel je naš program ubacio u svoj Intel Educational Resources kit za sve učenike nemačkih škola. U ovom paketu nalazi se samo 7 (sedam) aplikacija namenjenih svim nemačkim školama

Preporuka Intela znači da je My Book Machine Editor jedan od najboljih računarskih programa za škole: od predškolskih ustanova do univerziteta.

Ceo paket se može preuzeti sa ove lokacije. Ne zaboravite da je naš program probna verzija sa kojom možete sve da radite osim da zapamtite knjigu. I ne zaboravite da je ovaj nemački paket kompletno na nemačkom jeziku, pa onda i naš program. Srpsku verziju programa možete preuzeti sa ovog sajta.