Kako koristiti MBM Player na tabletima ili pametnim telefonima

Pročitate pažljivo naredni teksti, a ako još u isto vreme koristite Player za Android ili iOS (iPad i iPhone) sve će vam biti jasno za nekoliko minuta

Ako ne znate kako da koristite MBM Player na tabletu ili telefonu pročitajte naredni tekst ili pogledajte

10 min. video uputstvo

Snimak rada na iPadu i iPhonu

Prvo, nakon otvaranja Playera izaberite jezik (Serbian)

tablet1

Kada izaberete jezik, kliknite na Enter dugme

Naredna 4 ekrana objašnjavaju šta možete i šta ne možete raditi sa ovim programom. SIgurni smo da vam neće smetati što su ilustracije na engleskom jeziku, jer vi uporedo vidite ekrane i na vašem tabletu.

U ovom trenutku napravili smo samo jedan Cloud na kome možete zapamtiti vaše knjige. Nalazi se na adresi www.mybookmachine-online.de. Navedeni sajt ima samo nemački interfejs, ali u budućnosti ćete imati mogućnost da izaberete jezike, baš kao i na ovom Tablet Playeru. Pogledajte na našem sajtu kako možete zapamtiti i pozivati knjige sa vašeg Google Drive-a.

 

Kao što znate, vaše knjige možete šerovati sa drugim korisnicima. Ova opcija je omogućena samo kroz Cloud interfejs, a ne u ovom programu.

Koristeći vaše lične podatke (korisničko ime i loziku) možete otvoriti sve svoje knjige. Možete koristiti Cloud kao mesto čuvanja vaiših knjiga samo ako ste autorizovani korisnik programa MyBookMachine Editor.

Kao autorizovani korisnik, ovim Playerom možete čitati sve vaše knjige, ali prvo morate uneti vaš email i lozinku.

Kao što znate, ovaj program je besplatan i svi ga mogu koristiti. Tako, ako ste korisnik bez Cloud autorizacije i registracije, i dalje možete da koristite program ali možete čitati samo šerovane knjige drugih autora. U ovom slučaju za korišćenje programa morate uneti samo vašu lozivnku

Nakon prvog starta programa, i nakon čitanja 4 uvodne stranice, pritisnite Preskoči (Skip) dugme.

 

Ako ste program startovali prvi put, nakon prikazivanja uvodnih stranica, program će tražiti da unesete vaše lične podatke. Neki od njis su obavezni, a neki nisu. Morate uneti vaš email, i ako ste autorizovani korisnik Cloud usluge na kojoj čuvate vaše knjige, morate uneti i lozinku. Neautorizovani korisnici moraju uneti samo njihove emailove. Takođe, izaberite default jezik. Nadamo se da ćemo uskoro imati i nove lokalizacije. Ostala polja možete, ali i ne morate popunjavati, mada bi vam bili zahvalni da i mi o vama kao korisniku nešto više saznamo.

U zavisnosti od podataka koje ste uneli u stranici za podešavanje, sledeći put kada otvarate program, slika prozora ispod će biti druga (ili peta) koja će vam se pojaviti u uvodu programa.

 

U zavnisnosti od unosa u stranici za podešavanje, polja u ovom prozoru će biti automatski popunjena vašim emailom, lozinkom (ako ste autorizovani korisnik) i vaš default jezik. Ako su podaci tačni (ili želite da promenite korisnika) kliknite "Otvori program" dugme i dolazite do narednog ekrana:

Ako niste autorizovani MBM korisnik i nemate vlastitih knjiga, nećete unositi lozinku i "Moj MBM Cloud" dugme će biti onemogućeno. 

Ako ste autorizovani MBM korisnik i imate svoje vlastite knjige, unećete lozinku i dugme "Moj MBM Cloud" će biti dostupno.

Oba ekrana, "Moje knjige" i "Besplatne knjige" izgledaju slično. Imate foldere, podfoldere, i knjige. Iznad je "Besplatni MBM Cloud", a ispod "Moj lični Cloud".

Oba ekrana imaju iste opcije. Kada izaberete knjigu, kliknite na njen link i sačekajte da se ona učita sa Interneta. Neka će se knjiga učitati skoro za sekundu, ali nekada će programu trebati minut ili dva za kompletno učitavanje. Vreme učitavanja zavisi od 

1. veličine knjige (koliko stranica, koliko ilustracija, video, audio, pdf ili nekih drugih datoteka)
2. koliko je brz Cloud koji čuva odgovarajuću knjigu
3. koliko je brza Internet konekcija
4. i koje tehničke osobine ima vaš tablet

Nakon otvaranja knjige, prvo ćete videti njen omot. A iznad njega programske alatke.

Knjigu otvarate jednostavni klikom na dugme "Naredna stranica" (u alatkama u vrhu ekrana) ili klikom na desnu ivicu (marginu) stranice.

Na narednoj stranici (levoj) biće automatski generisan sadržaj, dok će prva desna biti ona koju je kreirao autor knjige. Koristite klik na margine (ivice) stranica za njihovo prelistavanje.

 

Alati (dugmad) u vrh ekrana:
1. Biblioteka (natrag u vašu ili besplatnu biblioteku)
2. Prva stranica
3. Prethidna stranica
4. Naredna stranica
5. Poslednja stranica
6. Sadržaj
7. Automatsko prelistavanje stranica nakon sekunde ili dve
8. Uvećanje (zumiranje) stranica
9. Umanjenje stranica
10. Povratak u normalnu veličinu stranica (100%)

Pored prelistavanja stranica, skoro uvek ćete imati mogućnost skrolovanja teksta (gore i dole) otvaranja ilustracijak video zapisa, YouTube zapisa, audio zapisa, pdf ili skoro svih ostalih formata datoteka (mada otvaranje eksternih datoteka zavisi od tableta i od ostalih instaliranih programa), vežbi, drugih web sajtova u

1. popup prozoru ili u
2. kompletno novim prozorima (za povratak u knjigu kliknite dugme "Done")  

Bez obzira da li ste registrovani ili autorizovani šerovane knjige uvek možete otvoriti ako posedujete odgovarajući link. To možete uraditi u ekranu "Otvorite besplatnu knjigu".

 

1. Jednostavno unesite šerovanu putanju
2. Kliknite na dugme "Kreiraj/Proveri putanju knjige"
i ako je putanja dobra moći ćete da 
3. Kliknete na dugme "Otvori knjigu!"

Takođe možete da kreirate vašu vlastitu biblioteku sa šerovanim linkovima ka knjigama drugih autora. U glavnom meniju kliknite na dugme  "Moja lista linkova"

Za svaku knjigu morate uneti naziv i putanju knjige. Svi podaci o knjigama će biti čuvani u lokalnoj bazi, i vi nećete moći da ga kopirate na drugi tablet. Takođe, ako dva ili više korisnika koriste isti tablet, baza knjiga će biti zajednička za sve korisnike,

Odgovore na sva naredna pitanja možete pronaći u sekciji Pitanja i odgovori (Q&A).