Predškolske ustanove, osnovne i srednje škole

su najpovlašćenije jer dobijaju najviše mogućnosti za najmanje para - korišćenje programa na svim školskim i kućnim računarima predavača, kao i korišćenje našeg Oblaka

MBM Editor - ŠKOLSKA verzija (Tip A)

Rate this item
(2 votes)

ŠKOLSKA licenca MyBookMachine EDITORA je namenjena svim računarima u školi (ako je tehnički moguće), uz dodatnu mogućnost korišćenja na kućnim računarima predavača. Omogućava i:

  • SVE ŠTO OMOGUĆAVA I SINGL VERZIJA

Uz ovu licencu program se može koristiti samo za kreiranje obrazovnih sadržaja. Kreatori komercijalnih sadržaja mogu kontaktirati našu prodajnu službu.

Škole tipa A su:

  • Predškolske ustanove, osnovne i srednje škole
  • Škole za obrazovanje starijih osoba

Additional Info

  • Proizvod: MBM Editor - ŠKOLSKA verzija (Tip A)
  • Prodavac: Multisoft
  • Jezik: Serbian
  • Update: besplatan 1 godinu
  • Platform: Windows 7 / 8 / 10 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008
  • Cena: 290 € + 10 € po korisniku
Read 1540 times