Kompletna verzija programa (Full Edition)

omogućava čitanje i editovanje kako svojih tako i tuđih knjiga (pod uslovom da nisu zaštićene), a rezerviše i mesto za čuvanje vaših knjiga u našem Oblaku

MBM Editor - SINGL verzija (Full Edition)

Rate this item
(1 Vote)

Singl licenca je namenjena svim autorima nekomercijalnih sadržaja. Omogućava:

 • SVE ŠTO OMOGUĆAVA I LIČNA VERZIJA PLUS
 • ispravku knjiga koje su napravili drugi autori (ako nisu zaštićene)
 • besplatno čuvanje knjiga na nacionalnom, mybookmachine-online.rs, Oblaku
 • aktiviranje programa na 2 računara (obično za jedan desktop i jedan laptop računar)

Additional Info

 • Proizvod: MBM Editor - SINGL licenca
 • Prodavac: Multisoft
 • Jezik: Serbian
 • Update: besplatan 1 godinu
 • Platform: Windows 7 / 8 / 10
 • Cena: 49.00 €
 • Dodatno objašnjenje:

   

  Uz ovu licencu program se može koristiti samo za kreiranje nekomercijalnih sadržaja. Kreatori komercijalnih sadržaja mogu kontaktirati našu prodajnu službu.

  Ovo je lična verzija za koju imate dve mogućnosti - dva načina rada na dva računara. Za otključavanje moogućnostii pamćenja knjiga prvo morate aktivirati vašu kopiju proizvoda (odvojeno na oba računara). Možete i deaktivirati vašu kopiju na jednom računaru i aktivirati je na drugom.

Read 1653 times